Санхүү байдлын тайлангийн 2023 оны мэдээ

Харьяалах дээд байгууллагаАймаг/ХотСум/ДүүрэгХуулийн этгээдийн нэрРегистрийн дугаарМөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгөБогино хугацаат хөрөнгө оруулалтАвлагаБараа материал, нөөцБусад эргэлтийн хөрөнгөЭргэлтийн хөрөнгийн дүнЭргэлтийн бус хөрөнгөБиет хөрөнгийн нийт анхны өртөгБиет хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдлийн дүнБиет бус хөрөнгийн балансын үнэБиет бус хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдэлБиет бус хөрөнгийн дүн дэх газар эзэмших эрхУрт хугацаат хөрөнгө оруулалтЭргэлтийн бус хөрөнгийн дүнНийт хөрөнгийн дүнБогино хугацаат өр төлбөрУрт хугацаат өр төлбөрӨр төлбөрийн нийт дүнДүрмийн сан /өмч"/Өмнөх үеийн ашигТайлант үеийн ашигХуримтлагдсан үр дүнХөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүүЭзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэгЭзэмшигчдийн өмчийн дүнӨр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн/нийт хөрөнгийн дүнТулгалт
ГазарБарилга, байгууламжБарилга, байгууламжын хуримтлагдсан элэгдэлМашин тоног төхөөрөмжМашин тоног төхөөрөмжийн хуримтлагдсан элэгдэлТээврийн хэрэгсэлТээврийн хэрэгслийн хуримтлагдсан элэгдэлТавилга, эд хогшил, багаж хэрэгсэлТавилга, эд хогшил, багаж хэрэгсэл хуримтлагдсан элэгдэлНомТүүх соёлын дурсгалт зүйлс/үнэт зүйлс/Дуусаагүй барилгаБусад үндсэн хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдэлТөрийн өмчХувийн өмч
Мэдээлэлгүй байна