Улсын чанартай гүүрийн бүртгэл

Өмчийн нэр
Балансын дүн
Хөрөнгийн бүртгэлийн дугаар
Бүртгэсэн огноо

Хуулийн этгээдийн нэрГүүрийн нэрЗамын чиглэлийн дугаарХарьяалах дээд байгууллагаАймаг/Хот, Сум/ДүүрэгРегистрийн дугаарГүүрийн эхлэлийн цэгийн байршилГүүрийн төгсгөлийн цэгийн байршилХүчин чадал, уртааш метрГүүрийн хийцАшиглалтад орсон огнооАшиглах хугацаа /жилээр/Нэгж уртын жишиг үнэ /төг/Хуримтлагдсан элэгдэл /төг/Нийт өртөг /төг/Бүртгэсэн байдалДахин үнэлсэнХөрөнгийн төлөв байдалҮйлдэл
эсэхогноо
Мэдээлэлгүй байна
Нийт дүн