Улсын чанартай авто замын бүртгэл

Өмчийн нэр
Балансын дүн
Хөрөнгийн бүртгэлийн дугаар
Бүртгэсэн огноо

Хуулийн этгээдийн нэрЗамын нэрБайгууллагын хөрөнгийн бүртгэлийн дугаарХарьяалах дээд байгууллагаАймаг/Хот, Сум/ДүүрэгРегистрийн дугаарЗам эхлэлийн цэгийн байршилЗам төгсгөлийн цэгийн байршилЗамын чиглэлийн дугаарХүчин чадалЗамын хучилтАшиглалтад орсон огнооАшиглах хугацаа /жилээр/Нийт уртын жишиг үнэХуримтлагдсан элэгдэл /төг/Нийт өртөгБүртгэсэн байдалДахин үнэлсэнХөрөнгийн төлөв байдалҮйлдэл
эсэхогноо
Мэдээлэлгүй байна
Нийт дүн