Байгууллагад хамаарах нийтийн эзэмшлийн байгууламжийн бүртгэл

Өмчийн нэр
Балансын дүн
Хөрөнгийн бүртгэлийн дугаар
Бүртгэсэн огноо

Хуулийн этгээдийн нэрНийтийн эзэмшлийн байгууламжийн нэрБайгууллагын хөрөнгийн бүртгэлийн дугаарХарьяалах дээд байгууллагаХуулийн этгээдийнРегистрХэмжих нэгжБиет хэмжээБайршилАнгиллын кодАшиглалтад орсон огнооАшиглах хугацаа /жилээр/Санхүүгийн тайланд тусгагдсан дүнХуримтлагдсан элэгдэлҮлдэгдэл өртөгБүртгэсэн байдалДахин үнэлсэнХөрөнгийн төлөв байдалҮйлдэл
Аймаг/ХотСум дүүрэгэсэхогноо
Мэдээлэлгүй байна
Нийт дүн