Биет бус хөрөнгийн бүртгэл

Өмчийн нэр
Балансын дүн
Хөрөнгийн бүртгэлийн дугаар
Бүртгэсэн огноо

Хуулийн этгээдийн нэрБиет бус хөрөнгийнХарьяалах дээд байгууллагаАймаг/Хот, Сум/ДүүрэгРегистрийн дугаарЗохиогчийн нэрЗориулалт, ашиглалтын хэлбэрГэрчилгээ олгосонҮнэлгээ (төгрөг)Нийт санхүүжүүлсэн дүнСанхүүгийн тайланд тусгагдсан дүнХуримтлагдсан элэгдэлХамтран эзэмшигчийнОлгосон шагналын хэмжээДахин үнэлсэнХөрөнгийн төлөв байдалҮйлдэл
НэрБайгууллагын хөрөнгийн бүртгэлийн дугаарТөрөлБайгууллагын нэрАшиглалтад орсон огнооАшиглах хугацааОгнооДугаарХүчинтэй хугацааУлсын төсвөөсӨөрийн хөрөнгөөрБалансаар шилжиж ирсэнОрон нутгаас шилжиж ирсэнХандив, тусламжГадны хөрөнгө оруулалтДүнНэрХаягИргэний үнэмлэхний дугаарРегистрийн дугаарэсэхогноо
Мэдээлэлгүй байна
Нийт дүн