Худаг, услалтын системийн бүртгэл

Өмчийн нэр
Балансын дүн
Хөрөнгийн бүртгэлийн дугаар
Бүртгэсэн огноо

Хуулийн этгээдийн нэрХудаг, услалтын системийн нэрБайгууллагын хөрөнгийн бүртгэлийн дугаарХарьяалах дээд байгууллагаХуулийн этгээдийнРегистрБайршилАшиглалтад орсон огнооАшиглах хугацаа /жилээр/Худгийн төрөлХудгийн байршлын солбилцолХудгийн барилга, төхөөрөмжХудгийн цооногийн гүн/м/Худгийн хийцШахуургын төрөлХудгийн цахилгаан үүсгүүрУслалтын системийн усан сангийнСанхүүгийн тайланд тусгагдсан дүнХуримтлагдсан элэгдэлҮлдэгдэл өртөгАшиглалтын байдалБүртгэсэн байдалДахин үнэлсэнХөрөнгийн төлөв байдалТүрээслүүлсэн эсэхҮйлдэл
Аймаг/ХотСум дүүрэгАймаг/Хот, Сум/ДүүрэгГазрын нэрУртрагӨргөрөгҮнэмлэхүй өндөр /м/Насос станцын барилгын нийт талбайНасосыг байрлуулсан гүнУсны резервуарын багтаамж (м3)ЭзлэхүүнХийцэсэхогноо
Мэдээлэлгүй байна
Нийт дүн