Хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Байгууллагын нэр
Регистрийн дугаар
Байгуулагдсан огноо


Хуулийн этгээдийн нэрРегистерХарьяалах дээд байгууллагаХуулийн этгээдийнУлсын бүртгэлийн дугаарБайгуулагдсан огнооХариуцлагынӨмчийнӨмчийн эзэмшигчийн дугаарТөрийн өмчийн хувьСалбар нэгжийн тооОхин компаны тооҮндсэн үйл ажиллагааНийт ажиллагсдын жилийн дундаж тооНийт хөрөнгийн хэмжээ /төг/Нийт хувьцааны тооТөрийн эзэмшлийн хувьНэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэОршин байгаа хаяг /Байршил/ФаксУтасE-MailБайгууллагынҮйлдэл
Аймаг нийслэлСум дүүрэгХэлбэрКодХэлбэрКодНэрКодУлсын бүртгэлийн гэрчилгээний дүнСанхүүгийн тайлан 2021.12.31Даргын овог нэрДаргын утасЕрөнхий нягтлан бодогчийн Овог, НэрЕрөнхий нягтлан бодогчийн утас
Мэдээлэлгүй байна