Байгууллагын эзэмшил /ашиглах/ газрын бүртгэл

Нэгж талбарын дугаар
Улсын бүртгэлийн дугаар
Нийт талбай /м2/
Хөрөнгийн бүртгэлийн дугаар
Гэрчилгээний огноо

ХУР-с татсан эсэхХуулийн этгээдийн нэрГазрын нэрБайгууллагын хөрөнгийн бүртгэлийн дугаарХарьяалах дээд байгууллагаХуулийн этгээдийнРегистрГазрын улсын бүртгэлийн дугаарГазар эзэмших/ашиглах эрхийн гэрчилгээГазар эзэмших/ашиглах шийдвэр олгосон байгууллагынГазрыг: Эзэмшиж байгаа-1, Ашиглаж байгаа-2Газар эзэмших/ ашиглах гэрээнийКадастрын зураг дахь нэгж талбарын дугаарНийт талбай/м2Жилийн төлбөр/төг/Газрын байршил/хаяг/Газар ашиглалтын байдал Эзэмшиж байгаа-1, Нөөцөнд байгаа-2, Ашиглахгүй байгаа-3Газрын үнэлгээний зэрэглэл(бүс)-ийн дугаарГазар ашиглалтын зориулалт(Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолоос)Газар эзэмших/ашиглах гэрчилгээг барьцаалсан бол шийдвэр гаргасанГазар эзэмших/ашиглах хугацааг сунгасан шийдвэрийн байгууллагынТухайн зэрэглэлд хамаарах суурь үнэлгээ /төг/ (Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолоос)Газрыг өмчлөх (биет хөрөнгө), эзэмших,ашиглах (биет бус) эрхийн үнэлгээ (төг)Эзэмшиж/ашиглаж буй газар дахь барилга, байгууламжийн нэрДахин үнэлсэнХөрөнгийн төлөв байдалТүрээслүүлсэн эсэхХөрөнгийн тайлбарҮйлдэл
Аймаг/ХотСум дүүрэгДугаарОгнооХугацааНэрДугаарОгнооДугаарОгнооХугацааШинэХуучинНэрДугаарОгнооДугаарОгнооСунгасан хугацааэсэхогноо
Мэдээлэлгүй байна
Нийт дүн