Дуусаагүй барилга, байгууламжийн бүртгэл

Өмчийн нэр
Балансын дүн
Хөрөнгийн бүртгэлийн дугаар
Бүртгэсэн огноо

Хуулийн этгээдийн нэрБарилга байгууламжын нэрБайгууллагын хөрөнгийн бүртгэлийн дугаарХарьяалах дээд байгууллагаАймаг/Хот, Сум/ДүүрэгРегистрийн дугаарБарилга байгууламжийн зориулалтБарилга байгууламжийн төрөлБарилга байгууламжийн хаягБарилга байгууламжийн хүчин чадалЗураг, төслийн дугаарТөсөвт өртөгБарилгын нийт талбай /м2/Давхар тооБарьж эхэлсэн огнооБарилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийн хэлбэрСанхүүжилт /төг/Санхүү байдлын тайланд тусгагдсан дүнБарилга бариулах шийдвэрГазрын гэрчилгээний дугаарДахин үнэлсэнХөрөнгийн төлөв байдалТүрээслүүлсэн эсэхҮйлдэл
Аймаг/Хот, Сум/ДүүрэгГудамжны нэрБайшин, барилгын нэр/дугаарХашаа, хаалганы дугаарХэмжих нэгжБиет хэмжээЭхний үлдэгдэлТайлант хугацаандЭцсийн үлдэгдэлБайгууллагын нэрШийдвэрийн нэрОгнооДугаарэсэхогноо
Улсын төсөвӨөрийн хөрөнгөГадаад эх үүсвэрБанкны зээлБусадНийтУлсын төсөвӨөрийн хөрөнгөГадаад эх үүсвэрБанкны зээлБусадНийтУлсын төсөвӨөрийн хөрөнгөГадаад эх үүсвэрБанкны зээлБусадНийт
Мэдээлэлгүй байна
Нийт дүн